Paten Terbaru Walmart Memperkenalkan Sistem Pengurusan Penghantaran Berasaskan Blockchain

 

Permohonan paten terbaru Walmart di A.S. menggambarkan sistem pengurusan penghantaran “selamat”, menurut penerbitan yang dikeluarkan oleh Pejabat Paten dan Tanda Dagangan A.S. (USPTO) pada 5 Julai. Permohonan baru yang diterbitkan, bertajuk “Delivery Reservation Apparatus and Method,” menggariskan sistem pengurusan berasaskan blockchain untuk penyimpan loker yang dapat menyimpan barang-barang yang selamat sehingga pembeli dapat menandatangani dan mengumpulkannya.

Sistem “tempahan blockchain” dicadangkan untuk “beberapa perwujudan” sistem untuk mengesan loker yang bebas dan yang diduduki: “Setiap ruang di stesen mempunyai unit kapasiti yang sepadan bagi setiap lokasi di stesen. Transaksi untuk unit kapasiti dikesan dalam lejar, dengan unit kapasiti yang ada yang menunjukkan lokasi terbuka di stesen atau unit kapasiti terkontrak yang menunjukkan sama ada lokasinya mempunyai loker yang ditempah atau lokasi tersebut dikhaskan untuk penghantaran masa depan. ”

Mengikut paten itu, “setiap stesen boleh menjadi nod dalam rangkaian blockchain,” dengan membuat rujukan kerap kepada “lejar awam” yang akan bertindak sebagai rekod terbuka berkenaan unit-unit yang tersedia dan juga unit-unit yang sudah ditempah dalam sistem.

Sumber:

https://cointelegraph.com/news/walmart-s-latest-patent-unveils-blockchain-based-delivery-management-system